Skip to content
Home » Prunus Spinosa – значение.

Prunus Spinosa – значение.

Prunus Spinosa (трънка или трънки) е растителен вид от рода на Prunus, често срещан в Европа, Западна Азия, и в северозападната част на Африка. Пренесени са в Нова Зеландия и източната част на Северна Америка.

Специфичното латинско наименование Spinosa е термин, посочващ игловидните бодли(тръни), които са характерни за този вид. От тези специфични тръни идва и познатото българско народно име на това растение – трънка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *