Skip to content
Home » НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА МЕДОЛЕЧЕНИЕТО И КОГА НЕ СЕ ПРИЛАГА.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА МЕДОЛЕЧЕНИЕТО И КОГА НЕ СЕ ПРИЛАГА.

Задължение на лекуващия лекар, преди да назначи медоле-чение, е да изясни чувствителността на болния към меда. Клинич­ните и поликлиничните наблюдения показват, че макар и рядко, се срещат хора с повишена чувствителност към меда – алергиии. 


а) Приемането на меда вътрешно като хранително-диетичен продукт е допустимо при всички здрави и болни хора, които нямат режим за ограничаване на въглехидратите. Прилага се като лечебно профилактично средство за повиша­ване имунобиологичната активност на организма при често бо­ледуващи хора със слаби и изтощени организми, при анемич­ни, сърдечно болни, хора със стомашно-чревни, бъбречни, кож­ни, чернодробни, ендокринни и нервни заболявания. Взема се в продължение на 1 месец от 1 до 2 гр. на килограм тегло на ден, разпределен на 3 и повече приема. Мед се взима вътрешно и при заболявания на дихателните пътища от възпалително и алергично естество. 


б) Местни апликации с мед се прилагат за лечението на всички видове рани, екземи, изгаряния, дерматити, хроничен и остър ринит, фарингит, тонзилит, ларингит, синуит, флуор, ерозия на шийката на матката и др. 

в) Инхалационна терапия с мед се препоръчва при ос­тър и хроничен ринит, фарингит, тонзилит, синуит, ларингит, тра- хеит, бронхит, бронхиална астма и бронхиектазии. Електрофо­реза – при хронични ринити, синуити, бронхити, бронхиална астма, бронхиектазии, трихомонален калцит, флуор, ерозия на шийката на матката, едиексити и други. 

г) Медолечението чрез вътрешно приемане е проти­вопоказно при всички пациенти, които имат повишена чувстви­телност към меда, и при хора с режим на ограничаване на въг­лехидратите. 

д) Инхалационното лечение с мед е противопоказно при болни с повишена чувствителност към меда, със сърдечна не­достатъчност, със злокачествени образувания по дихателните пътища и които имат температура. 

е) Електрофореза с мед е противопоказна само при бол­ни с алергия към меда. 

Мед не може да консумират хора, които са чувствителни към него. Страничните явления при медолечението е изразя­ват в кожни, дихателни и стомашно-чревни реакции. Дължат се на наследствена или придобита свръхчувствителност спрямо меда. От анкетираните 27 000 кандидати за медолечение само при 0,8% сме наблюдавали прояви на свръхчувствителност. Последната се изразява с повишена температура, тежест, главозамайване, обриви по кожата, болки в стомаха, повръщане. При аерозоловите инхалации алергичните реакции се явяват под формата на астматични пристъпи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *