Skip to content
Home » Пчелен мед – химичен състав и основна информация.

Пчелен мед – химичен състав и основна информация.

Медът е сладко, гъсто, сиропообразно, ароматично вещес­тво, произведено от пчелите след преработката на вътрецветен и извънцветен нектар или на други сладки сокове на расте­нията. Тези сокове пчелата обогатява със секрет от собствено­то си тяло и пренася във восъчните килийки на питите, където ги преработва и запечатва като запасна храна. Названието “мед” не може да носи продукт, който е получен чрез хранене на пчел­ното семейство със захар или с други сиропи.

В зависимост от естеството на изходния материал от който е получен медът бива: нектарен, манов или смесен. Според техниката на изземването от питите: центрофужен, топен, пре­сован, рамков. Според сезона на получаването: пролетен, ле­тен, есенен. От гледна точка на цвета: воднобистър, сивобял, светложълт, лимоненожълт, червенокафяв до тъмнокафяв. В зависимост от консистенцията: течен, полутечен и захаросан, а по месторазположението на пчелина: ливаден, полски и планински (горски).
Медът съдържа много елементи и микроелементи, които се намират в най-подходяща форма за усвояване от организма (алуминий, бор, желязо, йод, калий, калций, силиций, литий, манган, мед, магнезий, натрий, никел, осмий, олово, сяра, ти­тан, фосфор, хлор, хром, цинк). А известно е, че у човека и животните много биохимични и физиологични процеси се из­вършват с участието на микроелементите. Установено е, че по­вечето от микроелементите, които се съдържат в пчелните про­дуктите, се намират и в кръвта, и в някои органи на човека. Установено е, че кръвта на човека съдържа 24 микроелемента, от които 22 влизат в състава на пчелните продукти. Когато ор­ганизмът не получава достатъчно микроелементи като вана­дий, желязо/кобалт, мед, магнезий, никеп и цинк, в него се на­рушава кръвообразуването и настъпва анемия. Поемането на тези микроелементи е пчелния мед, пчелното млечице или цвет­ния прашец помага за ликвидирането на възникналата анемия. 
Изследванията показват, че съдържанието на микроелементи значително увеличава ценността на пчелните продукти и че мик­роелементите спомагат за лечението на анемията, предпазват от атеросклероза, повишават имунобиологичните сили, уско­ряват процеса на лечението на редица заболявания и прите­жават подмладяващи свойства.
Резултатно е действието на меда при детски анемии, при родилки, след тежи хирургични операции и кръвоизливи, при бременни и т.н. Особено подходящ е във възстановяване на организма след тежко и изтощително боледуване за хора от всички възрасти.
Медът съдържа и много витамини: В1, В2, ВЗ, В5, В6, Е, К, С и каротин (провитамин на витамин А), които играят важна роля за поддържане здравето на човешкия и особено на детс­кия организъм.

2 thoughts on “Пчелен мед – химичен състав и основна информация.”

  1. Бих искал да прочета коментар на професионалист за въздействието на различните видове мед върху диабетно болни.

  2. Здравейте, за диабетично болни е подходящ мед, съдържащ повече фруктоза и витамини: слънчогледов, акациев, чубриков и др., също и Акациев мед, който заради ниското си съдържание на захароза, е най-добрият избор за диабетици. Има леко експекториращо (отхрачващо) действие, по лекарско предписание оказва антидиабетичен ефект.

    Горчивият на вкус мед от Мелия (Нийм, Azadirachta indica, Neem) се произвежда от нектарът отделян от цветовете на дървото Мелия, което е често срещано в топлите тропически страни като Индия .Високо ценено в Аюрведа за своите лечебни свойства, медът от Мелия е известен с това, че е ефективен при понижаване на високото кръвно налягане, лечението на диабет, при кожни проблеми, стоматологични заболявания, инфекции на гърлото и алергии.

    Можете да прочетете повече за видовете нектарен мед в статията Видове нектарен мед и лечебните му свойства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *