Skip to content
Home » Използване на млякото и млечни­те продукти при гнойновъзпалителни процеси и заразни болести.

Използване на млякото и млечни­те продукти при гнойновъзпалителни процеси и заразни болести.

Отдавна на нашия народ е известно, че кърмата, киселото мляко, прясното сирене и други млечни продукти имат лечебно действие при местните гнойновъзпалителни заболявания, мъч­но заздравяващите рани и при някои стомашно-чревни инфек­ции. В млечните продукти с подобно действие са намерени млечнокисели бактерии – млечнокисел стрептокок, ацидофил- ни бактерии или млечнокисели дрожди. В тези млечни продук­ти са открити антибиотични вещества, които убиват или потис­кат сапрофитните и патогенните микроорганизми. Гонореята се лекува с млечнокисели бактерии , те убиват менингококите, и потискат тифните и паратифните причинители, салмонелите, Bacterium coli и т.н. 
Антимикробното действие на млечните бактерии се дължи пре­димно на излъчваните от тях антибиотични вещества и отчас­ти на млечната киселина. Благоприятното влияние на млечно­киселите продукти при инфекциите на храносмилателния тракт трябва да се отдаде и на техните добри диетични и хранителни свойства. 
При съвременните мощни химикотерапевтични и ан­тибиотични лекарства със специфично действие, млечнокисе­лите храни и питиета имат помощно лечебно-диетично дейст­вие, което не трябва да се пренебрегва. Катранджиев през 1951 г. установява, че поставените ту­беркулозни бактерии в българското кисело мляко, подквасено с Lactobacterium bulgaricurn и Str. thermophilus, загубват жизне­ността си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *