Skip to content
Home » Соланин – значение.

Соланин – значение.

прораснал картоф – снимка Wikipedia
Соланинът се натрупва във позеленелите и  прораснали картофи и е отровен. Във нормалните картофи също се съдържа определено количество соланин но то е малко.За да се постигне отровната доза от 200 мг е биха били необходими около 5 – 10 средно големи нормални картофа.
При нормална консумация на картофи отравяне със соланин не е възможно.
Отровното вещество се съдържа и във някои други отровни растения. То причинява  слабост и объркване и засяга сериозно нервната система.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *