Skip to content
Home » пчели

пчели

Кои болести се лекуват с пчелно млечице?

графика на сърце към точка 1. Лекуват се: 1. Заболявания на сърдечно-съдовата система – миокардити, миокардиосклероза, стенокардия, хипертония, хипотония облитериращ ендартерит, атеросклероза, състояния след прекаран… Read More »Кои болести се лекуват с пчелно млечице?

Пчелно млечице – основна информация, полезно действие и начини на приложение.

снимка: sakurabeauty.ru Пчелното млечице е секрет на глътъчните горночелюстни жлези на младите пчели-работнички (на възраст 4-12 дни), който те внасят в особено удължени килийки, където… Read More »Пчелно млечице – основна информация, полезно действие и начини на приложение.

ВИДОВЕ МЕД.

В зависимост от “пашата” на пчелите, т.е. от какви расте­ния се събира медът бива: 1. Нектарен мед  Получава се от нектара на цветните растения, летейки… Read More »ВИДОВЕ МЕД.

Пчелен мед – химичен състав и основна информация.

Медът е сладко, гъсто, сиропообразно, ароматично вещес­тво, произведено от пчелите след преработката на вътрецветен и извънцветен нектар или на други сладки сокове на расте­нията. Тези… Read More »Пчелен мед – химичен състав и основна информация.