Skip to content
Home » електрофореза

електрофореза

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА МЕДОЛЕЧЕНИЕТО И КОГА НЕ СЕ ПРИЛАГА.

Задължение на лекуващия лекар, преди да назначи медоле-чение, е да изясни чувствителността на болния към меда. Клинич­ните и поликлиничните наблюдения показват, че макар и рядко,… Read More »НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА МЕДОЛЕЧЕНИЕТО И КОГА НЕ СЕ ПРИЛАГА.